Hva synes du om skjenkestoppen i Ås?

Er alkoholstoppen nødvendig? Hva mener du?