Hvor er politikerne når KS og KS-styret motarbeider løftene politikerne gikk til valg på? Hvem i KS-styret, som består av politiske representanter med et rødgrønt flertall, tar ansvar? Vi viser til de mange partiprogrammene som lover velgerne tiltak for å gi elevene flere lærerutdannede lærere. Også i regjeringens politiske plattform lover de å «møte den varslede lærermangelen med en bred satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere». KS er politisk styrt, de skal handle på mandat fra dere. Så, hva mener lokale folkevalgte i Ås? Synes dere KS som arbeidsgiver bidrar til og oppfylle deres partiers valgløfter og ambisjoner for norsk skole?

KS har avvist Utdanningsforbundets forslag til løsning og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Utdanningsforbundet har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang - og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat. Løsningsforslagene var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen.

Denne streiken er en kamp for elevene og for norsk skole. Nesten 1 av 5 som underviser i skolen er ikke utdannet lærer (16 400 lærerårsverk i skolen mangler godkjent lærerutdanning), 53 % av lærerne som underviser i dag sier at de har vurdert/vurderer og slutte i læreryrket, søkertallene til lærerutdanningen synker for tredje året på rad, Pedagogstudentene varsler om at mange studenter på grunnskolelærerutdanningen i dag sier at de ikke vet om de vil undervise i skolen og 40 000 lærere jobber andre steder enn i skolen. Dette kan ikke fortsette. Noen må ta ansvar. Det er nettopp det profesjonen og deres organisasjoner gjør nå.