Einride Berg og stemmer fra Høyre og FrP tar til ordet for at Ås kommune ikke skal gi studentene et økonomisk insentiv til å melde flytting til Ås. Det blir dyrt om kommunestyret lytter til disse.

Alle kommuner er lovpålagt å yte velferdstjenester til de som oppholder seg i kommunen. Det vil si at studenter, soldater, hytteeiere og andre som oppholder seg i en annen kommune enn de bor i, har rett på for eksempel svangerskapsoppfølging, helsehjelp, enten de får korona eller andre helseplager. Dette er helt grunnleggende for en velferdsstat som skal ta seg av alle.

Derfor fører studenter i Ås til en kostnad for kommunen, akkurat som alle andre innbyggere i kommunen vår. Men hvilke inntekter får kommunen? Vann-, avløp- og renovasjonskostnader er selvkost som dekkes gjennom studentenes husleie. Vi står da igjen med skatt og statlige overføringer. Begge forutsetter at du bor i kommunen.

Les også

Gi studenter penger for å melde flytting til Ås kommune. Har vi råd til å la være?

Studenter tjener ofte under frikortgrensen og skatter mindre enn mange. De statlige overføringene derimot er beregnet ut fra kommunenes kostnadsbehov. Ås kommune får i 2022 ca. 24 000 kr per innbygger bosatt i kommunen. Flytter mange studenter til Ås vil dette beløpet bli noe lavere, da studenter er anslått å være «billigere i drift» enn gjennomsnittet.

Likevel er det ganske åpenbart at Ås kommune fort får nær 20.000 kroner mer i året per student som melder flytting til Ås. Vi har ikke råd til å la være. Det er et regnestykke som en tidligere daglig leder og et parti som ofte har blitt kalt kalkulator-Høyre burde forstå.

Det er fornuftig at inntektene til kommunene henger sammen hvem som tilbringer mye tid i kommunen. Det er oppleves ikke som rettferdig fordeling at det er kommunen hvor du kun er på ferie og kanskje aldri mer skal bo fast som får inntekter til å finansiere velferdstjenester for deg. Rettferdig fordeling er en grunnleggende verdi for oss som sosialdemokrater. Vi håper derfor at studenter som tilbringer mesteparten av tiden sin i Ås melder flytting hit. Pengegaven skaper et godt insentiv for studentene.

Ap ønsker at studentene engasjerer seg i lokalmiljøet. Vi ønsker at studentene påvirker Arbeiderpartiets politikk for utviklingen av Ås. Studenter er ikke annenrangs borgere i kommunen. Men det er et problem at få studenter engasjerer seg i lokalpolitikken i Ås. Ved å melde flytting til Ås får du en rett til å stemme i valg. Du får en rett til å kunne stå på lister til kommunevalget i 2023. Det er en rett vi håper flest mulig benytter seg av.