Ikke flertall for vern av gamle bygninger i Moerveien. - Disse husene er fra den første byggeboomen i Ås på begynnelsen av 1900-tallet

Ingen kommunestyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet ville støtte forslaget om vern.