Gå til sidens hovedinnhold

Ikke ta livsnerven fra oss

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

18.mai fikk Ås Jente- og Guttekorps beskjed om at formannskapet hadde besluttet å si opp dirigentavtalen mellom Kulturskolen og korpsene i Ås. Samarbeidet med Kulturskolen, og denne avtalen har vært selve livsnerven i korpsdriften i mange år og vi strever nå med å se hvordan vi kan fortsette god korpsdrift uten en slik avtale.


Dirigentavtalen, slik den ble utformet i 2015, innebærer at kommunen støtter korpset med 70% av dirigentkostnadene, mens korpset selv står for organisering samt instrumenter og annet utstyr. Per i dag har korpset dirigentutgifter på om lag 120.000 kroner per år, mens kommunen støtter oss med om lag 280.000 kroner per år. Skal vi dekke hele dirigentkostnaden vil det altså medføre en utgiftsøkning på om lag 45%. Disse utgiftene vil vi måtte dekke inn gjennom ulike former for dugnadsarbeid som må komme i tillegg til de 3000 dugnadstimene vi allerede legger inn i korpsdriften hvert år. En slik utgiftsøkning er følgelig ikke mulig for å oss å dekke inn.

Korpset favner i dag medlemmer fra 7 til 17 år og drifter i dag fire ulike korps/ grupper: aspirantkorps (1. spilleår), juniorkorps (2. + 3. spilleår), hovedkorps (f.o.m 4.spilleår) og et storband (for medlemmer i ungdomsskolen). Disse fire korpsene har ulike funksjoner og er viktige for å kunne tilby god opplæring som balanserer sosiale behov, behov for mestring og tilstrekkelige utfordringer for at den enkelte skal utvikle seg videre. At vi har profesjonelle dirigenter er helt sentralt for å legge til rette for, og følge opp trivsel og utvikling i korpsene.

En oppsigelse av dirigentavtalen vil si at vi ikke lenger kan ha samme bredde i tilbudet vårt og vil medføre at vi ikke lenger kan ansette profesjonelle musikkpedagoger i den utstrekning vi gjør i dag. Dermed vil tilbudet bli betydelig forringet og det vil bli vanskelig for oss å kunne tilby et tilstrekkelig variert og tilpasset tilbud. Dermed er sjansen stor for at vi mister flere medlemmer og at tilbudet kan visne hen. De mange nedlagte korpsene de siste 10-årene er et tydelig tegn på hvor krevende det er å utvikle og opprettholde et levedyktig korps. Ås Jente- og Guttekorps har, takket være meget dyktige dirigenter klart å snu denne trenden og har de siste årene opplevd en økende medlemsmasse. Et kutt på 70% av utgiftene kan fort vise seg å bli et kutt på 100% av tilbudet. En nedleggelse av korpset vil være vanskelig å reversere.

For å kunne opprettholde noe korpsdrift uten støtte fra kommunen vil korpset måtte se på nye måter å organisere opplæringen på. For å kunne få mest mulig ut av de økonomiske ressursene vil korpset måtte ansette egne instruktører og dirigenter. Dette betyr altså at medlemmene ikke lenger vil meldes inn i Kulturskolen. Dermed vil tiltaket ikke bare forringe korpstilbudet, men også redusere bredden og mulighetene for variert undervisning for Kulturskolen.

En svært alvorlig konsekvens av å si opp dirigentavtalen vil også være at det tvinger korpset til å øke medlemsavgiften. Korpset er per i dag det klart rimeligste gruppetilbudet for kulturskoleelevene. Mens en gruppeavgift i de øvrige gruppetilbudene ligger på 1980 kroner i halvåret, koster en plass i korpset kun 300 kroner i halvåret. Samtidig legger foreldre ned en betydelig dugnadsinnsats. Vi ønsker ikke at korpset skal bli sosialt ekskluderende. Ved å si opp dirigentavtalen vil kommunen dermed også kunne ødelegge for et kulturelt fritidstilbud som alle familier kan ha råd til.

En oppsigelse av dirigentavtalen vil altså få store konsekvenser for korpset og kommunen. Vi vil derfor oppfordre til at kommunen istedenfor å kutte livsnerven til korpset kan igangsette en dialog med korpset og Kulturskolen om hvordan vi alle kan bidra til de nødvendige innstrammingene. I den prosessen som har vært til nå har korpset ikke blitt involvert noe vi finner veldig uheldig. Den manglende prosessen knyttet til dette utgiftskuttet har ført til at Formannskapet fattet vedtak uten kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil ha for korpset. Vi håper derfor kommunens politikere og alle andre med et hjerte for det lokale korpset engasjerer seg og hjelper til med å få stoppet dette vedtaket.
Hilsen styret i Ås Jente- og Guttekorps

Kommentarer til denne saken