Ingen av badestedene i Ås har «god kvalitet» på vannet

Dårligere vannkvalitet ved badeplasser i Ås, viser nye målinger.