– Ingen krise for elevene om eksamen blir avlyst

Rektor Anne Karin Øksnevad på Ås videregående skole sier at avgangselevene ikke trenger eksamen for å fullføre skoleløpet.