Innsparinger og kutt kan redusere underskuddet til «bare» 34 millioner kroner

Nye innsparingstiltak vil være nødvendig for å balanse i kommuneøkonomien, sier ordføreren.