Investerer 9 millioner i grønne løsninger for næringsbygg på Vinterbro. Fikk skryt av Klimaministeren: – Vi trenger fremoverlente bedrifter

BER NÆRINGSLIVET SATSE: For at Norge skal nå klimamålene må næringslivets satse på grønne løsninger, sa Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da han åpnet solcelleanlegget på taket til Maske Gruppen AS på Vinterbo. Administrerende direktør Andreas Jul Røsjø (t.v) og administrerende direktør Per Gundersen i maske Gruppen AS (t.h).

BER NÆRINGSLIVET SATSE: For at Norge skal nå klimamålene må næringslivets satse på grønne løsninger, sa Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da han åpnet solcelleanlegget på taket til Maske Gruppen AS på Vinterbo. Administrerende direktør Andreas Jul Røsjø (t.v) og administrerende direktør Per Gundersen i maske Gruppen AS (t.h). Foto:

– Vi er avhengige av at bedrifter og investorer er fremoverlente og satser, slik det gjøres her på Vinterbro, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

DEL

VINTERBRO: Maske Gruppen AS og Møller Eiendom AS har investert 9 millioner kr i å oppgradere næringsbygget på Vinterbro. Strømforbruket som nå spares årlig kan forsyne 330 elbiler.

Tirsdag var Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på besøk for å åpne solcelleanlegget som er bygget av taket til Maske Gruppen. Solcellene skal etter planen produsere 80.000 kilowattimer i året.

– Pandemien løser ikke klimaproblemene og verden henger etter med klimakutt for å nå klimamålene. Vi må tørre å tenke nytt og handle, slik Møller Eiendom og Maske Gruppen gjør her på Vinterbro, sier Rotevatn.

– Har effekt

– Har tiltak som solceller på taket en reell klimaeffekt, eller er det en markedsførings-gimmick for bedrifter?

– Solceller har en virkelig effekt. Foreløpig er det relativt lite utbygging av solkraftproduksjon i Norge, men det øker raskt.

– Selv om vi har 98 % fornybar energiproduksjon i Norge har vi store utslipp fra for eksempel transport, industri og petroleum. Elektrifiseringen av næringslivet er veldig viktig. Det samme er tiltak for å bruke energien mer effektivt. Staten skal styrke sin innsats gjennom regler for offentlige innkjøp av varer og tjenester, ved å stille strengere klimakrav, sier Rotevatn.

– Hvor mye makt er det riktig at staten bruker gjennom innkjøpsordningene for å påvirke næringslivet?

– Staten og det offentlige har en viktig rolle å spille. Makten staten har gjennom innkjøpsreglene må brukes mer aktivt. Vi jobber med en plan for hvordan det skal gjøres.

– Ved å bruke denne makten aktivt kan staten bidra til å drive frem nye løsninger. Et godt eksempel er de nye elektriske fergene som begynne rå gå rundt om i Norge. De kom på plass på grunn av krav satt ved offentlige innkjøp, sier Rotevatn.

LEDERTRØYE: Maske Gruppen skal lede an på kutt av klimagassutslipp i sin bransje, sier administrerende direktør Per Gundersen.

LEDERTRØYE: Maske Gruppen skal lede an på kutt av klimagassutslipp i sin bransje, sier administrerende direktør Per Gundersen. Foto:

Ledertrøye

Maske Gruppen AS er en grossist av forbruksmateriell som lever til både offentlige og private virksomheter. Fra lokalene på Vinterbro omsetter de for rundt en halv milliard kroner i året.

Administrerende direktør Per Gundersen sier til Ås Avis at bedriften har som mål å være ledende på klima og miljø innen sin bransje.

– Det grønne skifte og økte klimakrav vil skje uansett. Vi har valgt å ta på oss ledertrøyen og jobbe for å være den første klimanøytrale bedriften i vår bransje i Norge.

– «Business as usual» er ikke lenger en farbar vei. Vi har allerede innfridd EU-kravene om engangsplastikk, før kravene er innført i Norge. Vi satser også på mindre utslipp fra transport og har i dag over 35 elektriske varebiler.

Mener miljø må vektlegges

Per Gundersen mener klima og miljø bør tilleggs større vekt når det offentlige legger kontrakter og prosjekter ut på anbud.

– I dag opplever vi at vi ikke blir belønnet godt nok for klimainnsatsen. Pris veier fortsatt svært mye tyngre enn klima og miljø i anbudsrundene. Vi ønsker at det offentlige skal legge mer vekt på klima og miljø når lyser ut sine anbud, sier han.

SPLEISELAG: Rehabiliteringen og fornyelsen av næringsbygget kostet 9 millioner kr og er et spleiselag, sier Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom som eier bygget.

SPLEISELAG: Rehabiliteringen og fornyelsen av næringsbygget kostet 9 millioner kr og er et spleiselag, sier Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom som eier bygget. Foto:

Rehabilitering

Næringsbygget i Bilittveien 6 på Vinterbro eies av Møller Eiendom AS. Administrerende direktør selskapet, Andreas Jul Røsjø, sier klima- og energiprosjektet som nå er gjennomført i bygget både sparer energi og penger.

– Ved årsskifte 2019/2020 ble det forbudt med oljefyr. Dette bygget er 1999 og hadde oljefyr. Vi gjennomgikk hele bygget og fant ut at ved rehabilitering og modernisering av ventilasjon og oppvarming kunne energiforbruket reduseres med 30 %. Maske Gruppen som er leietager i bygget, og betaler strømregningen, ble med på et spleiselag. I tillegg fikk vi støtte fra Enova til å bytte ut belysning med LED-lys, sier Jul Røsjø.

Artikkeltags