ÅS: - HAV-kvelden er pakket med et variert kulturprogram med hjem som tema. På formiddagen dagen starter vi med lyttelunsj i kulturhuset. I løpet av kvelden serverer vi fingermat i et kurdisk hjem bygget opp for anledningen. Fremmøtte kan oppleve en digital fotoutstilling utviklet spesielt for anledningen, der fotografene vil fortelle historiene bak bildene sine. Det blir mye musikk og dans, mat, dataspill og aktiviteter for barn. Og så er alt gratis, sier leder for Ås Internasjonale kultursenter Ellen Sibe Kråkenes.

Sammen om kulturopplevelser Kråkenes forteller at HAV-arrangementene er en møteplass der alle er velkomne til å være sammen i rammen av en hyggelig kveld der man kan kose seg med ulike kulturopplevelser og god mat.

Formålet til HAV er gjennom kunst og kulturaktiviteter å bidra til reduksjon av fremmedfrykt, utenforskap og hatsnakk. I stedet legger HAV til rette for inkludering og generelt arbeide med frykten for det ukjente i bred forstand.

Bak HAV står Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, Ås kulturhus og frivillige. Til arrangementet i mars samarbeider HAV med Ås videregående skole, læringssenteret, Gamingkontaktene, Ås menighet, studenter ved NMBU og den greske organisasjonen Artifactory. HAV mottar støtte fra Viken fylkeskommune.

Tema for kvelden

Temaet for kvelden er forankret i en tid med økende global og nasjonal migrasjon, der opplevelsen av hva som er et hjem er i konstant forandring. Mange flytter på seg, både frivillig og ufrivillig. Vi forlater oppvekstplasser og etablerer oss i nye hjem, på nye steder, også i nye, ukjente land.

Hvor er hjemme? Hva er et hjem? Hva betyr hjemme for oss? Hva symboliserer et hjem, og hvordan skal man definere hjem? Hvilken rolle spiller hjemmet våre liv? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å undersøke. Mange opplever hjem som del av sin opprinnelse, som et naturlig miljø, nesten som kroppen selv. Hjem kan betyr nabolaget, stedet og landet man opprinnelig kommer fra. Mange har to eller flere hjem på tvers av landegrenser. Hvordan oppleves hjemmet når man har flere nasjonaliteter og pass?

11.30-12: Lyttelunsj i kulturhuset med Kouame Sereba

Multi-instrumentalisten og vokalisten Kouame Sereba ble født i Vest-Afrika, i Abidjan, Elfenbenskysten. Etter opphold i Mali, Niger, Cameron, Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Egypt og Israel flyttet Kouame til Norge i 1983, hvor han har base i dag.

I tillegg til sine soloprosjekter samarbeider han med ulike stilarter, som jazz, folkemusikk, samt moderne og tradisjonell afrikansk musikk. Kouame reiser over hele verden med sin livsfilosofi, «The Power of Playfulness» som er innebygd i sine forestillinger, verksteder og offentlige samtaler.

Arrangementer fra kl. 17-20:

«Postkort hjemmefra»

I forkant av HAV-kvelden er den greske kunstfotografen og instruktøren Photini Papahatzi invitert til Ås for å lede en todagers fotoworkshop med hjem som tema. I løpet av kvelden skal deltagerne presentere egne bildefortellinger støttet av små muntlige foredrag på bakgrunn av workshopen. Formålet er å gi de som har flerkulturell bakgrunn mulighet til å formidle til andre hvem deres identitet og hvilke opplever de har omkring forståelsen av sine hjem.

Papahatzi er skaperen av konseptet «Postcards from Home», som har vokst til å bli et internasjonalt kunstsamfunn der man via nettet og sosiale medier publiserer ulike postkort basert på fortellinger fra egne liv. Gjennom å skape ulike postkort samles fotointeresserte og fotokunstnere for å dvele, undersøke, lage og dele ut postkort basert på grunnideen om hva som er et hjem.

Det er første gang konseptet kommer til Norge, og i den forbindelse etableres «Postcards from Home Norway» i et samarbeid HAV-prosjektet.

Velkommen hjem til kurdiske Ronak!

Kurdiske Ronak Mehraban som har bodd i Ås i mange år, skal forvandle et av rommene i kulturhuset om til et kurdisk hjem, slik at vi får oppleve og lære litt med om kurdisk kultur. Ronak vil også servere litt kurdisk fingermat. Ronak er medlem av HAV-komiteen.

Etiopisk kaffeseremoni og samtale om hva vi kan lære fra Etiopia

Under arrangementet vil de etiopiske kvinnene Lidya Belayneh Bassore og Meley Araya, som begge bor i Ås stelle i stand kaffe i rammen av en ekte etiopisk kaffeseremoni. Denne delen av programmet ledes av prostidiakon Atle Eikeland, som er medlem av HAV-komiteen. Atle som har bodd i Etiopia i to år, og som gjestet landet nylig, vil også ta oss med i en samtale med utgangspunkt i hvordan muslimer og kristne i deler av Etiopia har levd harmonisk sammen i århundrer.

Spørsmålet han blant annet stiller er hva vi i Norge har å lære av Etiopia. Atle leder Ås menighet sitt nye pilotprosjekt om interreligiøs dialog knyttet til integrering og utvikling av et godt lokalsamfunn. Dette vil han også informere oss om.

Panta Rei Danseteater (PRD) i samarbeid med «Junior kompaniet» (fordypningsklasse ved Kulturskolen i Ås). I samarbeid med «Juniorkompaniet» vil Panta Rei danseteater opptre med en liten danseforestilling med utgangspunkt i temaet «hjem».

Afro Beat og afrikansk dans

Vi får besøk av en Afro Beat DJ Amponsah Afari Djan som lager stemning og alle som ønsker det kan bli med å danse. Studenter ved NMBU fra Ghana gi en liten danseoppvisning til musikken Amponsah Afari Djan. Det blir fortellinger om ghanesisk hjem, og mulighet til å smake litt mat fra Ghana under arrangementet.

Minecraft – bygg ditt eget virtuelt hjem.

Flere og flere føler seg hjemme i den digitale verden. Under veiledning av Gamingkontakten skal vi bygge hjem med Minecraft, som enkelt fortalt er digital Lego. Her skal vi teste ut vår kreativitet og skaperevne i et rom der kun fantasien setter grenser, trygt bortenfor ditt eget hjem. Sammen skal vi samarbeide om å bygge, utvide og endre et «hjem» på nye måter. Spillet har blitt et stort fenomen med over syv millioner spillere globalt.

Gamingkontakten

Gamingkontakten har lang erfaring med gaming som sosial aktivitet og ansatte har gaming som fritidsinteresse. I de siste årene har det vært økende fokus på barn som spiller mye. Til tross for at man i fagmiljøer snakker om kategorier som «storspillere» og «problemspillere», har det i Norge vært mangel på tilrettelagte tilbud som tar unge gamere og deres digitale oppvekst på alvor. Denne mangelen fører i praksis til at man lukker for den nødvendige sosiale støtten som denne gruppen trenger. Dette ønsker Gamingkontakten å gjøre noe med.

Folkehelseinstituttet understreker at manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser. Gamingkontakten inviterer seg inn på ungdommenes arena og styrker deres opplevelse av sosial støtte, noe som i et folkehelseperspektiv er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og somatiske lidelser. Gamingkontakten får flere henvendelser fra foreldre og fagpersoner som bekymrer seg over barnas spilling.

I løpet av HAV-kvelden vil også representanter fra Gamingkontakten svare på spørsmål omkring ungdom og spillavhengighet.

Aktiviteter for barna

Norsk-etiopiske Zubeida Haji Hassan som er student ved NMBU, inviterer til lesestund for de minste i biblioteket. Hans Dur Molvik, kantor i Ås menighet, vil lære barna beatboxing. Zubeida er medlem av HAV-komiteen.

Om HAV

HAV er et lokal og internasjonal kunst– og kulturprosjekt. Hovedmålsettingen er mangfoldsarbeid gjennom tverrfaglige kunst- og kulturuttrykk og undervisning. Temaene det arbeides med er fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk, inkludering og generelt frykten for det ukjente i bred forstand.

HAV er skapt i et samarbeid mellom Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, Ås kulturhus, initiativtaker Knut Werner Lindeberg Alsén. HAV som ledes av Ås internasjonale kultursenter, samarbeider med ulike institusjoner og frivillige, og har pågående prosjekter i Ås og Hellas.

Under HAV-kvelden i mars samarbeider HAV med Ås videregående skole, Ås læringssenteret, Ås menighet, studenter ved NMBU, den greske organisasjonen Artifactory og privatpersoner.