Jernia har snudd minus til pluss. Leverer et knapt overskudd: – Vi har lagt ned ulønnsomme butikker

Etter flere dårlige år, leverer Jernia for første gang et positivt brutto driftsresultat.