Julen er en av de sterkeste tradisjonene vi har, og tradisjoner betyr at vi har forventninger til at ting skal være som de «alltid» har vært.

Av

JULEBETRAKTNINGER 2020