HAR GÅTT GJENNOM HELE SPEKTERET: Etter 30 år som kirkegårdsarbeider har Kåre Lauvli fulgt unge og eldre til graven. Her er han avbildet ved navnet minnelund på Ås kirkegård.
Inger Eide Nordseth

Kåre jobber tett på døden

I 30 år har Kåre Lauvli (66) vært kirkegårdsarbeider. Etter så mange år har han gått gjennom hele spekteret og slekters gang. - De små kistene og konsekvensene av ulykken på Utøya i 2011 sliter i hjertet sier han.
Av
Publisert