Karen (14) er landets beste i sin årsklasse. Nå er hun plukket ut til regionslag

Karen Hellberg Munthe (14) er som eneste svømmer fra Ås og Follo plukket ut til Regionslag Øst.