Gå til sidens hovedinnhold

«Kjære politikere. Tenk langsiktig. Vi ber dere igjen og igjen, la oss få beholde nærskolen vår»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er flere foreldre som har et ønske om å dele våre synspunkter i saken om Kroer skole. Vi har alle barn i barnehagealder og skolealder og vi har alle et sterkt ønske om at Kroer skole skal bestå. En endring av skolegrensene vil etter vår mening gjøre det vanskelig å sikre videre drift ved Kroer skole.

I denne runden har det vært mye fokus på negative erfaringer rundt skoletilbudet i Kroer. For oss er det tydelig at foreldrenes opplevelse av skolen er veldig delt. Dette er også trolig med på å påvirke hva slags synspunkt man har på å endre skolegrensene.

Vi har gode erfaringer! Både kvaliteten på læringen og skolemiljøet opplever vi som bra. Man drar fordeler av å være en mindre skole og det muliggjør en mer fleksibel skolehverdag. Dette har vi fått nok et eksempel på etter utbruddet av Koronapandemien. Vi setter også stor pris på skolens fine utearealer med en stor og oversiktlig skolegård, og ikke minst nærheten til naturen. Vi har heller ingen plastdekker som er uheldig for miljøet. Skolen er akkurat liten nok til at de fleste kjenner hverandre og oppleves som trygg for barna. Barna leker på tvers av både klasser og kjønn. Til og med barnehagebarna rett over gata kjenner mange av skoleelevene, de henger over gjerdet og gleder seg til skolestart.

Vi ønsker å dele en av våre personlige historier:

Vår familie flyttet til Kroer for at barna våre skulle bort fra storskolen i Oslo, for å få gå på en mindre skole. På forhånd gjorde vi undersøkelser, og fant at Kroer skole var den som passet best til våre barns behov. Vi opplevde å bli veldig godt tatt imot av skolens ledelse, og føler nå at barna går på en skole der barna trives. Vi har også gode erfaringer med det faglige tilbudet skolen gir. På skolen i Oslo opplevde vi at barna ikke ble sett og tilstrekkelig ivaretatt. Vi ønsker at barna våre skal få gå på Kroer skole og er bekymret for en eventuell nedleggelse.

Politikerne argumenterer for at Kroer skole er for liten til å være levedyktig. Men det er viktig å huske på at nesten 30 % av grunnskolene i Norge i dag har færre enn 100 elever, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Politikerne argumenterer videre for at det tas ressurser fra resten av skolebarna i Ås på grunnlag av at kostnadene per elev er litt høyere på mindre skoler enn på store på grunn av stordriftsfordeler. Dette argumentet mener vi ikke er rimelig, da det ikke vil være tvil om hvilke elever som tar mest fra kommunekassa hvis vi tar inn i beregning investeringskostnadene.

Ås er i vekst! Vi tror at mange som flytter til Ås ikke nødvendigvis har et sterkt ønske om å bo i sentrum. Prisene i Kroer er litt lavere, noe som gjør det mer attraktivt for barnefamilier. På flere boligfelt er det generasjonsskifter, og det er bare et spørsmål om tid før det også vil bygges flere boliger her. Selv om regional areal- og transportplan per i dag setter begrensninger, tar vi vel ikke mye feil om vi spår at politikerne på sikt vil fortsette kampen for å få omregulert Rustadporten til boliger. Man må tenke langsiktige løsninger og legge planer for området fra Rustad til Kroer. Hva ønsker man skal skje av utvikling i dette området? Hva skjer dersom Rustad skole blir full?

Barndommen består mest av de nære ting. Leken i gata, naboungene og slå følge til skolen er eksempler på dette. Derfor er nettopp lokalmiljøet spesielt viktig for barna. Forslaget som nå er ute, der Kroerbarna splittes i to, på kryss og tvers i boligfeltet er ikke det beste for barna. Retten til å gå på den skolen som er nærmest legges til grunn for politikernes beslutninger om å endre skolegrensene. Det er fortsatt slik at for mange av barna som bor på Danskerud er Kroer skole nærmest.

Det er også helt åpenlyst for oss at en nedleggelse/gradvis nedleggelse av Kroer skole vil få store ringvirkninger for hele Kroer. Dette handler også om distriktspolitikk og lokal identitet i Ås.

Ta en for hele Ås-laget og tenk langsiktig! Vi ber dere igjen og igjen, la oss få beholde nærskolen vår.

Kommentarer til denne saken