(Østlandets Blad)

ÅS: Tirsdag sendte Ås kommune ut kokevarsel på SMS til alle berørte på Solberg, Nygård, Sporre, Sneissletta, Egget, Rissletta, Holstad, Gamle Åsvei og Nordby. Dette på grunn av mistanke om redusert vannkvalitet i Bollerud Forsyningsområde.

Beboerne i disse områdene fikk beskjed om at alt vann som skal brukes til matlagning eller drikke, måtte kokes.

Vannprøvene viser onsdag ettermiddag normale bakterieverdier på vannet fra Bollerud forsyningsområde.

– Det tas rutinemessige prøver en gang per uke for å teste alt drikkevann for bakterieforekomster. Denne gangen ble det oppdaget en liten bakterieverdi i en av vannprøvene fra Bollerud forsyningsområde, og prøven ble sendt til analyse ved Eurofins laboratorium i Moss, melder Ås kommune.

Det tar da normalt 21 timer fra de mottar prøver til resultatet er klart. Derfor har kokevarselet vart en stund.

Nå er vannet friskmeldt.

Les mer om hva du bør gjøre når du får kokevarsel på FHIs hjemmesider