Kommunen svarer: – Slik er reglene for kommunale boliger i Ås

Lederen for Nav Ås sier at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i saker om leie av kommunal bolig.