Kommuneoverlegen forbyr sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer i Ås

Nå strammer kommunen inn for å styrke smittevernet.