Kommuneoverlegen svarer på spørsmål om koronaviruset

GIR SVAR: Kommuneoverlege Sidsel Storhaug gir skriflige svar på vanlige spørsmål om korona-viruset

GIR SVAR: Kommuneoverlege Sidsel Storhaug gir skriflige svar på vanlige spørsmål om korona-viruset Foto:

På Ås kommunes hjemmesider har kommuneoverlege Sidsel Storhaug skrevet svar til de hyppigst stilte spørsmålene rundt korona-viruset. Vi gjengir dem her:

DEL

Skole, SFO og barnehage er stengt, kan vi møte andre barn og foreldre?

Poenget med å stenge disse tjenestene, er å hindre smitte ved at man har begrenset kontakt. For at dette skal ha effekt, bør man også unngå å møtes privat.

Hvis mange leger blir utilgjengelige, hvordan jobbes det med å møte den utfordringen?

Alle kommuneoverlegene i Follo har jevnlig kontakt og samarbeider om løsninger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ringer man legevakt på telefon 116117.

En del fastleger er i karantene, dette gjelder for fjorten dager men ikke alle leger er i karantene samtidig. Kommuneoverlegen mener at dekningen av fastleger i kommunen vil være tilstrekkelig for helt nødvendig kontakt.

Jeg har vært i utlandet, må jeg isolere meg hjemme?

Kort forklart: Ja du skal holde deg hjemme hvis du har vært i et land utenfor Norden.Alle som har vært utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter de har kommet hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Altså skal du ikke gå på jobb, reise, ta kollektivtrafikk eller gå på steder der du lett kommer nær andre folk.

Hvordan fungerer hjemmekarantene?

Her er informasjon, råd og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder hjemmekarentene. Dette betyr at du skal redusere unødvendig reise og sosial kontakt. Du skal heller ikke gå på jobb, skole eller på butikken - rett og slett holde deg hjemme og unna folk.

Hvordan vil en smittet person behandles på sykehus?

Skal isoleres. Pasienter med mistenkt coronavirus skal isoleres hjemme eller legges på isolat på sykehus, avhengig av hvor syke de er. På Ullevål sykehus i Oslo har de undertrykksisolat, et rom der luften trekkes inn i rommet og viruspartikler ikke kan trenge gjennom ventilsystem og korridorer. Dersom pasienten må vente i akuttmottak, må det skje på et eget rom, påpeker FHI.Beskyttelsesutstyr. Helsepersonell som skal inn på isolatet må ha på beskyttelsesutstyr, som beskyttelsesbriller, hansker og åndedrettsvern.Besøkslogg. Alle som har vært i nærkontakt med pasienten den siste tiden bør varsles. Det gjelder naturligvis også folk som kommer på besøk.

Hva gjør helsevesenet hvis en person blir smittet?

Hvis et lokalt legekontor eller sykehus får inn en person med symptomer og mistenker smitte, skal de kontakte kommuneoverlegen.Kommuneoverlegen skal så ringe smittevernvakten i Folkehelseinstituttet (FHI).Prøver skal sendes til lokalt laboratorium eller FHI, som har mulighet til å gjøre en hurtiganalyse og gi svar innen noen timer. Inntil videre skal alle prøver være testet ved FHIs referanselaboratorium før man konkluderer.Hvis prøven er positiv vil kommunelegen og FHI spore opp og føre oversikt over dem som den smittede har vært i kontakt med de siste 14 dagene. Alle bes følge med på om de får symptomer de første 14 dagene etter kontakt med den syke.Personer som har vært nært på den som har blitt syk, eller vært ute og reist, skal i hjemmekarantene.

Hvordan beskytter jeg meg mot viruset?

Folkehelseinstituttets hovedtips er at god hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner - og også coronaviruset. Det er det første og viktigste tiltaket.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.Antibac, altså hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene. FHI påpeker at dette har redusert effekt hvis hendene er skitne eller våte.De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene. * FHI ber, som et generelt råd om at syke personer holder seg hjemme - altså ikke går på jobb eller skole.* FHI anbefaler å begrense klemming, kyssing og håndhilsing.* Unngå så langt det er mulig å ta deg i øynene, da virus kan overføres fra hendene dine og til til munnen eller slimhinnene i øyne og nese.

Hvordan smitter viruset?

Det nye coronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Folkehelseistituttet opererer med en smittsomhetsrate på rundt to - altså at en smittet person gir opphav til to nye smittede dersom det ikke iverksettes tiltak. Det smitter:

Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander. Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller en handlevogn. Det europeiske smittevernbyrået skriver at «forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager». Type overflate, temperatur og fuktighet kan imidlertid påvirke hvor lenge det overlever.

Hva gjør jeg om jeg mistenker smitte?

Hvis du ikke finner svarene du trenger på FHIs hjemmesider, har de en informasjonstelefon 815 55 015 som er åpen hverdager 08-18 og 10-16.

Du skal ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker coronasmitte. Folkehelseinstituttet sier imidlertid at du bør:

Ringe fastlegen din først.Ringe legevakt hvis du har behov for akutt helsehjelp (på nr 116117 kommer du til den nærmeste). Legg merke til at de presiserer at legevakten skal ringes for akutt behov. Ikke ring legevakten hvis du bare er litt forkjølet. Du kan heller ikke legevakten for generelle spørsmål om corona. Da er det FHis nettsider eller coronatelefonen 815 55 015 som gjelder.IKKE ring 113 såfremt du ikke er i en akutt livstruende situasjon.

Må jeg teste meg dersom jeg er forkjølet eller syk?

Nei, ikke alle skal teste seg selv om de har symptomer, påpeker FHI. Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme, uansett om det er forkjølelse eller coronamistanke. Hvis du ikke finner svarene du trenger på FHIs hjemmesider, har de en informasjonstelefon 815 55 015 som er åpen hverdager 08-18 og 10-16.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, kan du ringe nærmeste legevakt på 116117. Ikke ring legevakten fordi du er litt forkjølet og ikke treffer kriteriene over. Du skal heller ikke ringe legevakt hvis du har generelle spørsmål om corona. For generelle spørsmål er det FHIs hjemmesider eller coronatelefonen som gjelder. Ved livstruende sykdom eller skade - og bare da- ring 113.

Hva er symptomene?

Viruset fører til luftveisinfeksjon.Feber er et vanlig symptom på infeksjonSår hals har ifølge FHI vært rapportert hos personer med mild sykdomFlere har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, påpeker også FHI.FHI sier at man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken