Kommunestyret ber regjeringen hente flyktningbarn fra Moria. – Ås har kompetanse og kapasitet til å bosette flere

Kommunestyret vedtok å be regjeringen bidra til evakueringa flyktningleiren Moria i Hellas. Noen flyktninger kan bli bosatt i Ås.