Forslaget går blant annet ut på at hundeeierne må forebygge og være oppmerksomme for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting, skriver NRK.

Hundeeierne må også skaffe seg nødvendig kompetanse om hundens behov, samt kompetanse på trening av hund, hundens naturlige atferd og bruksområder.

Norsk Kennel Klub (NKK) mener forslaget er en forbedring fra dagens lov, men er ikke fornøyd med at det fortsatt skal være politiet som skal vurdere om en hund skal avlives eller ikke.

– Det betyr at tilfeldighetene i stor grad vil avgjøre, og at rettssikkerheten til hund og hundeeier settes til side for å holde kostnader og saksbehandlingstid nede. Dette er svært uheldig og noe som absolutt burde vært rettet opp i nå, sier hovedstyreleder i NKK, Tom Øystein Martinsen.

Den nye loven om forsvarlig hundehold ventes å være ferdigbehandlet i Stortinget 24. mai.