Krever at rektoren på NMBU skal være valgt: – Samfunnet er best tjent med uavhengige universiteter

Flere ansatte og fagforeninger ved NMBU krever at det gjeninnføres valg av rektor ved universitet.