Kun 15 prosent av norske studenter har tilgang på studentbolig. Men i Ås har alle som har søkt fått tilbud

I Ås er dekningsgraden på 30,24 prosent.