Kutter i støtten til korpsene i Ås

Rådmannens forslag om å endre korpsavtalen og kutte i støtten til korpsene ble vedtatt av kommunestyret.