Lærere ber om å rykke fram i vaksinekøen. Men det er en helt annen yrkesgruppe hvor smittetilfellene renner inn

Lærere og barnehagepedagoger er ikke blant yrkene som smittes mest.