Lars (44): - I Ås bor det gjennomgående hyggelige, engasjerte og inkluderende mennesker

Han trives kanskje best på det røde grusen i Idrettsveien. Men Lars Rønn (44) fra Solberg synes livet er godt i Ås.