- Ås Arbeiderparti vil konsentrere politisk makt på færrest mulig

KRITISK TIL SAMMENSLÅING AV HOVEDUTVALG: Hilde Kristin Marås og Ås Høyre mener en sammenslåing av hovedutvalgene Helse og sosial og Oppvekst og kultur vil samle for mye makt på få hender.

KRITISK TIL SAMMENSLÅING AV HOVEDUTVALG: Hilde Kristin Marås og Ås Høyre mener en sammenslåing av hovedutvalgene Helse og sosial og Oppvekst og kultur vil samle for mye makt på få hender. Foto:

Av
DEL

MeningerPå budsjettmøtet i desember 2018 vedtok Arbeiderpartiet i sitt budsjett at Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur (HOK) og Hovedutvalg for Helse og Sosial (HHS) skal slås sammen til ett hovedutvalg for å spare kr 400 000,-.

I dag sitter det 9 politiske representanter i hvert av utvalgene som til sammen forvalter ca. ¾ av kommunens tjenestetilbud. HOK har et budsjett på ca. 418,5 MNOK og HHS et budsjett på ca. 439,3 MNOK som utgjør ca. 86 % av kommunens budsjett. Dette er store ansvarsområder med tilhørende lovverk hvor det stadig trer i kraft nye reformer som skal håndteres. Det sier seg selv at politikere som bruker sin fritid på å ivareta innbyggernes interesser har en stor jobb med å sette seg inn i alle tjenestetilbudene dersom de skal gjøre en god jobb for befolkningen.

Høyre mener det er uansvarlig at 9 personer skal forvalte 86 % av kommunens budsjett og tjenester. I forbindelse med kommunereformen var ett av argumentene imot kommunesammenslåing at dersom man slo sammen kommuner så rammet dette lokaldemokratiet ved at politisk makt ble fordelt på færre. Å slå sammen HOK og HHS rammer definitivt lokaldemokratiet. Et annen spørsmål er også om andelen personer som er villig til å ta på seg politiske verv også går ned.

Alle politiske partier sliter med å få personer som er villig til å stå på lister ved valg pga. stor arbeidsmengde og tidsklemme. Dersom man øker arbeidsmengden man skal konsumere i tillegg til jobb, barn etc., så blir politikken bare for pensjonister eller man må frikjøpe personer til å bli heltidspolitikere. Flere heltidspolitikere i tillegg til Ordføreren, og frikjøp fra jobb, vil koste mye mer enn
kr 400 000,-.

Arbeiderpartiet har ikke begrunnet hvorfor de ønsker å gjøre dette med annet enn en økonomisk innsparing. Vi kan jo spekulere i om dette er taktisk inn mot kommende kommunevalg? Det er klart at dersom de nok en gang må ha 5 partier som samarbeider for å få Ordføreren så blir det færre poster de må dele ut til samarbeidspartiene. Høyre håper at alle partier tenker på hvilke konsekvenser dette har for lokaldemokratiet når saken nå skal behandles i kommende møter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags