Ufin behandling av arbeidstager i Ås

VANSKELIG Å FÅ FAST JOBB: Ås Avis har tidligere omtalt situasjonen til Magaly Jara Schweiger som ønsker, men ikke får, fast jobb i Ås kommune. Erik Christiansen har engasjert seg i hennes sak og skriver at kommunen har behandlet henne ufint.

VANSKELIG Å FÅ FAST JOBB: Ås Avis har tidligere omtalt situasjonen til Magaly Jara Schweiger som ønsker, men ikke får, fast jobb i Ås kommune. Erik Christiansen har engasjert seg i hennes sak og skriver at kommunen har behandlet henne ufint. Foto:

Av
DEL

MeningerLeste du i Ås Avis i høst om vikaren som søkte om fast stilling, men fikk sparken isteden? Her er saken: Magaly Jara Schweiger kom til Ås i 2013 som arbeidsinnvandrer, etter at den spanske økonomien kollapset. Hun fikk jobb som tilkallingsvikar i kommunen, og arbeidet særlig med multifunksjonshemmede på Dagtilbudet. Timelistene hennes ble en berg-og-dalbane, full jobb en dag ingenting neste. Følgelig ble familiens samlede inntekt så lav at det var umulig å kjøpe en bolig – de var (og er fortsatt) prisgitt dyre leieboliger.

Av denne grunn søkte Magaly om fast stilling i 2018. Det ble tvert avslått i en e-post fra juridisk rådgiver og personvernombud Lill Gustavsen Lokna, med kopi til enhetslederen, Wenche Kristiseter. Her står det at hvis Magaly hadde hatt arbeid sammenhengende i mer enn tre år, kunne det gitt grunnlag for fast ansettelse. Men Lokna hadde «fått opplyst» (fra hvem?) at hun hadde hatt et lengre avbrudd i jobben, og at hun derfor ikke var kvalifisert.

Her må innskytes at avbruddet skyldes at Magaly hadde tatt kurs og praksis, nettopp for å forbedre sin kompetanse i arbeid med multifunksjonshemmede. Denne etterutdanningen så ledelsen helt bort fra – den ble nå isteden brukt som grunn avslå søknaden!

I samme e-post sies det videre: «Det har vært stillinger ved Dagtilbudet, men vi har fått opplyst at du ikke har vært kvalifisert for disse eller ikke vært aktuell for stillingen fordi du ikke kan jobbe på onsdager.» Magaly skulle altså plutselig være ukvalifisert for det arbeidet hun hadde holdt på med siden 2013! At hun ikke skulle kunne arbeide på onsdager, er rent oppspinn. Det opplyses ikke her hvem som «hadde opplyst» dette. Påstandene er direkte usanne – Magaly har glimrende attester både fra Wenche Kristiseter (!), og fra enhetslederen før henne.

Etter den fatale e-posten svant tilkallingene etter hvert til nesten intet, og Magalys kolleger fikk beskjed om at hun ikke lenger arbeidet ved Dagtilbudet. Magaly måtte mot sin vilje gå til NAV, men hun vil jobbe og søker stadig arbeid. Alle vet at dette ikke er lett for en person i 50-årene, selv om hun er både blid, vennlig og arbeidsvillig.

Hvorfor handler ledere i helsetjenesten i Ås så kynisk – er det nå på tide at de ansvarlige prøver å gjøre uretten god igjen? Før kommunevalget skrev politikere fra ulike partier under på at de prioriterer faste ansettelser i kommunen.

Undertegnede skrev 15. januar i fjor til helsesjef Marit Roxrud Leinhardt og ba om en liten samtale om denne saken. Brevet ble sendt per e-post og dessuten levert som papirkopi til Servicekontoret, men det har ikke kommet noe svar. Det finnes faktisk regler i offentlig forvaltning om svarfrister!,

Dette er ikke en generell kritikk av Helsevesenet i Ås – jeg er imponert over den innsatsen som de mange gjør der. Men det er liten grunn til å være imponert over innsatsen til de personene jeg har navngitt her. Jeg håper de er redelige nok til å rydde opp i denne uretten som de har begått mot en arbeider på det aller laveste nivået i kommunens service. Hvis ikke får de iallfall ta til motmæle mot min fremstilling. De har noe å forklare!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags