Huset ble ført opp på dugnad, med penger fra givere, salg, lotteri m.m.

Lokalene har gjennom tiden huset sykekassen, elverket, bibliotek, skole, telefonsentral for Wehrmacht (1942-45), arbeiderforeningen var nektet leie de første årene, og i dag huser lokalet «gløtten».

Dagens liahøis venner med sin store innsats har ført dugnaden videre. Navnet Liahøi har sin etymologi fra husmannsplassen Lia som vi i dag kan se grunnmuren til ved Kirkerudkjernet, dermed var 20 meter opp i lia navnet «Liahøi» et naturlig valg.

«Gløtten» er en navnegave fra brødrene Sverdrup til puben. Gårdsbruket Georg Sverdrup døde i 1945. Fru Sverdrup og tre sønner bygde eiendommen som trolig fikk navnet «Gløtten» ved at et gløtt av bunnefjorden kan sees fra 2. etasje.

Til deres orientering har det vært dugnad på Liahøi i alle årrekker. Vi viser til at vi deltok i åttiårene, og minnes med takknemlighet Isabel og David.