Lindsay og Ryan fra USA ble med på siste gratistur til Breivoll. - Håper på midler til å gjenta dette til neste år

Søn­dag gikk som­me­rens siste gra­tis­buss mel­lom Ås sent­rum og Brei­voll.