Livsfarlig trend har nådd denne Follo-skolen. Har du opplevd det samme i Ås? Tips oss

Trenden med å løsne deler av sykler har rammet Haugjordet ungdomsskole i Nordre Follo. Enkeltelever er blitt skadet.