Målet med å teppebombe bygrensa med bomstasjoner var redusert trafikk og 1,2 milliarder i økt inntekt – nye tall viser at begge deler så langt har feilet

Fjellinjens tall fra februar viser en relativt kraftig trafikkøkning. Selv om man justerer for den ekstra skuddårsdagen, er trafikkøkningen på 5,7 prosent.