(Nettavisen): Hver femte nordmann vil få problemer med å betale regninger i år, viser en måling InFact har utført for Nettavisen. Det vil si om lag 800.000 nordmenn. Omtrent like mange er usikre på om de vil klare å betale.

Samtidig frykter mange for jobben sin i 2023. Også her svarer hver femte at de er redd for å bli arbeidsledig.

– Jeg forstår hvorfor de er bekymret, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til Nettavisen om de nedslående tallene.

Totalt 1044 personer er spurt i målingen, som er tatt opp 11. januar. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 2,8 prosent.

Vil du få problemer med å betale regninger i 2023?


Mann Kvinne Total
Ja 19,9 % 22,0 % 20,9 %
Nei 66,9 % 60,4 % 63,7 %
Vet ikke 13,3 % 17,6 % 15,4 %

– Veldig usikkert

Det er litt flere kvinner enn menn som sier de vil få problemer med å betale regningene. 22 prosent av kvinner og 19 prosent av menn svarer dette. Kvinner er også mer usikre på om de vil klare å betale regningene.

– Har folk grunn til å være bekymret – vil 2023 bli et vanskelig år for folk?

– Det er en veldig lav arbeidsledighet nå, men vi forventer at ledigheten vil øke framover. Så en del må nok belage seg på å finne noe annet å gjøre eller å gå ledige i en periode, sier Bjørnstad om det, og samtidig understreker:

– Men det er veldig usikkert hva som skjer.

Er du bekymret for din arbeidsplass i 2023?


Mann Kvinne Total
Nei 75,4 % 74,9 % 75,2 %
Litt bekymret 13,4 % 16,5 % 14,9 %
Veldig bekymret 8,9 % 5,1 % 7,1 %
Vet ikke 2,2 % 3,5 % 2,8 %

– Folk er urolige

Bjørnstad mener tallene reflekterer de urolige tidene vi nå befinner oss i, med krig i Europa, økende rente og dyrere mat og strøm.

– Det er jo urolige tider. Det er både gode tider med høy sysselsetting, men folk er urolige på grunn av utsiktene framover, sier han.

Det er flest under 45 år som tror de vil få problemer med å betale regningene sine. Om lag 25 prosent i denne gruppen sier de er bekymret. Mens bare ti prosent avt de over 65 år svarer det samme.

Tre av fem sier imidlertid at de ikke vil ha problemer med å betale regninger i 2023.

– Begynner å tære på

Forventningsbarometeret fra Finans Norge, som måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi, har heller aldri målt en lavere økonomisk fremtidstro blant nordmenn som i november i fjor.

– Vi har aldri sett at folk har vært så bekymret for den økonomiske situasjonen, og ett år fram i tid så er de veldig bekymret. Så det stemmer veldig overens med at arbeidsplassene oppleves utrygge, sier Bjørstad, og legger til:

– Det er et tegn på utrygghet og usikkerhet ved dagens situasjon.

Han påpeker samtidig at det vil ta litt tid før folks dårlige økonomi påvirker arbeidsplassene.

– Det er ikke noe en-til-en forhold mellom det at folk får dårligere råd og at arbeidsplasser vil ryke, fordi folk har sparepenger. Derfor vil det ta litt tid før folk har brukt på reservene sine – men det begynner nå å tære på, sier Bjørnstad.

Frp-velgere mest bekymret

Det er også blant de yngste, de under 45 år, som er mest bekymret for arbeidsplassen sin. Og det er folk på Østlandet utenom Oslo og i Nord-Norge som er mest bekymret. Folk i Oslo er minst bekymret for jobben.

Ser man på partibakgrunn, så er det Frp-velgerne som er klart mest bekymret. Om lag hver sjette av partiets velgere svarer at de er veldig bekymret for arbeidsplassen. Minst bekymret er Venstre-velgere, Ap-velgere og Høyre-velgere, der kun rundt fire prosent er veldig bekymret.

Bakgrunnstallene viser også at det er flest Frp-velgerne (1/3-del) som sier de vil få problemer med å betale regninger. Også blant SV-velgerne er det mange som sier de vil få problemer (1/4-del). Mest tro på egen økonomi har KrF-velgerne, der kun hver tiende tror de vil slite med å betale regninger.