I fjor gikk 20.000 elever ved videregående skoler i Norge glipp av til sammen 40 millioner kroner i utstyrsstipend. Det går frem av en pressemelding fra Lånekassen.

Vil øke satsene

Nå har regjeringen i tillegg foreslått å øke satsene for utstyrsstipend, som er noe alle på videregående skole kan få fra Lånekassen. Dermed kan det bli enda flere kroner å gå glipp av dersom man dropper å søke.

– Vi vet ikke hvorfor noen lar være å søke om utstyrsstipend. Jeg oppfordrer alle til å søke på dette stipendet, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på, sier administrerende direktør i Lånekassen Morten Rosenkvist i pressemeldingen.

Stipendet søker man på ved å logge inn på Lånekassens nettsider. Pengene er ment å bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr for elever som tar videregående opplæring, og hvor mye man får, er avhengig av hvilket utdanningsprogram man tar. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen i forrige uke, ble det foreslått å øke utstyrsstipendet for enkelte elevgrupper.

Regjeringen foreslår å øke fra dagens fire satser til fem. Noen av utdanningsprogrammene blir flyttet til en høyere sats, og noen av satsene for utstyrsstipend blir justert opp med 25 prosent.

Signerte ikke

Selv om 180.000 elever på videregående hvert år har rett på utstyrsstipend, var det så mange som 20.000 som ikke fikk stipend sist skoleår. Av disse var det rundt 15.000 som ikke søkte i det hele tatt, mens 5.000 lot være å signere for stipendet. Dermed fikk de heller ikke pengene.

I fjor delte Lånekassen ut 322 millioner kroner i utstyrsstipend. Dette beløpet hadde altså vært 40 millioner høyere dersom alle hadde søkt og signert for pengene sine, beregnet ut fra gjennomsnittsbeløpet til de som har fått stipend. Utstyrsstipendet betales ut en gang i året.

Flere stipend

Lånekassen har også andre typer stipend for elever på videregående.

– Elever som skal bo borte for å gå på skole, kan ha rett på borteboerstipend. Regjeringen forslår i statsbudsjettet å øke borteboerstipendet med 660 kroner i måneden. Hvis dette blir vedtatt, vil borteboerstipendet neste skoleår være på 5 639 kroner per måned, står det i pressemeldingen.

I tillegg kan elever som har foreldre med lav inntekt også ha rett på inntektsavhengig stipend.

Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.