Mange kan ha fått bøter for noe som er lovlig

Politiet mener at det er ulovlig, men domstolen har så langt ment det er lov. Nå skal Høyesterett ta endelig avgjørelse.