TARALDRUD: Det har den siste tiden vært høy aktivitet på Statens vegvesens kontrollstasjoner, og mange har fått klare beskjeder.

Slik tolker vi Statens vegvesen, som stadig er ute og kontrollerer kjøretøy, blant annet på Taraldrud.

– Mange tunge kjøretøy har måtte gjøre tiltak for å få kjøre videre eller blitt stående igjen på kontrollstasjonen på grunn av de krevende føreforholdene. Vi jobber for et trafikksikkert vegnett, opplyser Daniel Alexander Hals i Statens vegvesen i en pressemelding til ØB etter en kontroll på Taraldrud onsdag.

Mye galt

I kontrollen ble det blant annet stoppet et vogntog fra Østerrike med tysk fører, som var en at transportene som lagde kaos utenfor Nøstvettunnelen onsdag ettermiddag. Samtidig var det kontroll på Taraldrud kontrollstasjon.

– Da vogntoget ankom køen inn til kontrollplassen på Taraldrud, sto vogntoget nok en gang fast i den slake oppoverbakken. Kontroll: Vinterutrustningskontrollen av vogntoget resulterte i rllrbr dekk målt til under lovlig mønsterdybde. Reaksjonen på dette er var bruksforbud og gebyr til fører på 22.000 kroner, opplyser Hals.

Videre i kontrollen ble det avdekket at vogntoget ikke oppfylte vilkårene for å kjøre med større bredde enn 2.55 meter. Tilhengeren ble målt til en bredde på 2.70 meter. Det ble også påpakk i forhold til kjøre- og hviletid, da fører ikke manuelt hadde etterregistrert aktiviviteter i de preiodene der sjåførerkortet ikke sto i fartsskriveren. Føreren fikk en advarsel.

Vogntoget ble påsatt hjullås inntil vinterutrustning tilfredsstiller kjøring på de krevende føreforholdene.

Nytt uvær fredag

Vogntog med problemer på glatta er ikke et nytt fenomen i Follo. Naf ber nå selskaper vurdere å la vogntogene stå på fredag, da det er meldt om mye vind og snø i Sør-Norge av sikkerhetshensyn, melder NTB.

Onsdag var det kaos med strandede vogntog på mange veier i Sør-Norge, blant annet i Oslo. Selv om kravene til dekk er skjerpet, blir det slik ved store snøfall, sier Nafs pressesjef Ingunn Handagard.

– Selv med disse strengere kravene blir det vogntogkaos når store snøfall kommer. Vi mener transportselskapene bør vurdere nøye om de kan la vogntogene kjøre når det er varslet så vanskelig føre, uttaler Handagard i en pressemelding.

– Selvsagt skjønner vi også at dette betyr tap av penger, men trafikksikkerhet og framkommelighet må trumfe alt, fortsetter hun.

– Mer opplæring

Pressesjefen mener kravene til dekk på vogntogene bør være nok til at de ikke setter seg fast så ofte når det kommer store snøfall.

– Dessverre kan det se ut som en del trailere fortsatt ikke er utstyrt med dekk som er egnet for norske vinterveier, eller sjåførene trenger mer opplæring i kjøring på snøføre, sier hun.

Til VG opplyser Statens vegvesen at det er umulig å si hvor mange vogntog som fikk problemer onsdag.

– Det er så mange at vi ikke har telling, men det er veldig mange, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen.