(Nettavisen): Uttalelsen er en direkte beskjed til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Beskjeden kommer samme dag som statsrådene møtte matbransjen for å få forklaring på de høye prisøkningene. Kjøttleverandørenes forening.

KLF organiserer 140 medlemsbedrifter. I butikkhyllene står de for vel 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i dagligvarebutikkene.

Økte råvarepriser

På pressekonferansen torsdag gikk næringsministeren hardt ut mot at bransjen signaliserer prisøkninger i mediene. Jan Christian Vestre (Ap) varslet blant annet at han vil be Konkurransetilsynet vurdere om prissignalene kan gå under ulovlig prissamarbeid. Resultatet kan bli høyere priser i butikkene.

Nordfjord kjøtt har blant annet uttalt at det vil komme opp mot 20 prosent prisøkninger på kjøttvarene de selger til Rema 1000. Matprodusenten er én av flere produsenter som har gått ut i mediene og varslet prisøkninger.

KLF lar seg ikke skremme av næringsministeren, og ønsker å informere statsrådene om den vanskelige situasjonen medlemmene deres står i.

– Om det er et politisk ønske at forbrukerne skal slippe kraftig prisvekst på kjøtt- og eggprodukter, må politikerne levere tiltak som demper kostnadsveksten i den samfunnskritiske verdikjeden for mat. Det er så langt ikke blitt gjort. Da må prisen på egg og kjøtt kraftig opp, noe regjeringen kan og bør være ærlig på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.

Kostnadsvekst

Signalene om prisøkninger forklares med at gjennomsnittlig engrospris for kjøtt har økt kraftig i et forsøk på å kompensere for noe av bøndenes kostnadsvekst.

Engrosprisen er lik enten kjøttet selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura.

Prisoppgangen på slaktet tas ulikt ut på de forskjellige kjøttstykkene og for viktige stykningsdeler og sorteringer er prisen økt opp mot 40 prosent de siste to årene, ifølge KLF.

– Vi kan ikke trylle

Bransjeorganisasjonen trekker frem at kjøtt- og fjærfebransjen er en svært strømintensiv sektor. Gjennom nesten alle produksjonsledd er sentrale elementer varme til koking, strøm til kjøling og frysing.

– Økningen i strømprisen har vært ekstrem det siste halvannet året. Strømkostnaden har mangedoblet seg. Målt som andel av omsetningen har den økt fra noen tiendedeler opp mot tre-fire prosent for flere bedrifter, forklarer, Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.

Han mener at regjeringens strømstøtte som kom høsten 2022 traff ikke kjøtt- og fjærfebransjen. Noen få enkeltbedrifter har fått noe støtte, men for bransjen sett under ett er effekten tilnærmet null.

– Regjering har selv gitt uttrykk for at kostnadene må tas ut i markedet. Om bedriftene ikke klarer det, er det naturlig at disse må legge ned driften, slik vi forstår regjeringen, sier han og forklarer at kjøtt- og fjærfebransjen kan ikke «trylle vekk» kostnader, sier KLF.

Ifølge bransjeorganisasjonen har etterspørselen etter kjøtt allerede falt, som en naturlig konsekvens av prisstigningen.

– Med redusert salg og med det færre kilo å dele faste kostnader på, økt lagerhold som følge av at det trengs lang tid for å tilpasse volumet i biologiske produksjoner og kostnader til omstilling i industrien, vil alle forsterke behovet for prisvekst. En vond spiral for bransjen.

Borch: – Krevende situasjon

– Vi opplever nå en sterkere prisvekst på matvarer enn det vi har sett på flere tiår. Det er krevende for svært mange og kommer på toppen av en allerede anstrengt økonomi. Hele samfunnet er tjent med å få kontroll på kostnadsveksten i dagligvaremarkedet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), til Nettavisen.

Hun mener regjeringen har tatt flere grep, blant annet i jordbruksoppgjøret, for å dempe presset på matprisene gjennom å dekke deler av de ekstraordinære kostnadene hos norske bønder.

– Jeg har ved flere anledninger gått ut og oppfordret alle aktørene i matbransjen til å ta sin del av ansvaret og at de ikke benytter en uoversiktlig situasjon til å øke prisene mer enn nødvendig. Dette var også et viktig budskap på møtene jeg hadde med bransjen sammen med næringsministeren på torsdag, sier hun.