MDG tapte kampen mot nytt boligprosjekt på jorde i Ås

Ingen andre partiet ville være med på noen omkamp om utbygging på tidligere landbruksareal.