Jeg vil kommentere Ap, Venstres og SVs fremstilling av oss i MDG som de som gjorde samarbeidet vanskelig ved å stille ultimatum.

Men først noen fakta om Vollskogen.

Studentbyen Pentagon, Vollskogens nærmeste nabo, huser snart 1800 trangbodde studenter. De bor med en tetthet på én person per 28 kvadratmeter. Vollskogen er deres nærnatur.

Boligprosjektet i Vollskogen erstatter denne nærnaturen med private boliger der hver privilegerte innflytter får 365 kvadratmeter hver å boltre seg på (gitt 2,2 personer per boenhet, SSB).

Dette er en grådig arealbruk som ikke hører hjemme i vår tid. Den samme utbyggingen blokkerer nemlig tilgangen på nærnatur for de trangbodde studentene, og gir store ulemper gjennom økt trafikk og beslag av fellesarealer inne i selve studentbyen.

Norge har ved Aps egen klima- og miljøminister Espen Barth Eide underskrevet naturavtalen i Montreal. Der har vi forpliktet oss til å ta vare på 30% av naturen til lands og til havs, og restaurere ytterligere 30%. All natur ligger i en kommune. MDGs håp for Ap er at de fremover lar seg inspirere mer av sin egen klima- og miljøminister.

Studenttinget har samlet seg mot prosjektet. Å bevare Vollskogen er et viktig solidaritetsprosjekt med en gruppe som har lite økonomiske midler og lite plass i Ås.

SV er tradisjonelt et solidaritetsparti, men Vollskogen vil de bygge ned.

Les også

Vi frykter at kutt i klima, miljø, kultur og velferd vil prege kommunen fremover

Fremstillingen av MDG som de umulige kan nemlig snus på hodet. Når politikken går så langt i grå og usolidarisk retning at vi ikke kan være med, må vi si fra. Og for samarbeidet var det da faktisk viktigere at denne skogen skulle bygges ned, enn å samle seg rundt MDGs ene krav. Hadde de møtt oss raskt, kunne man møtt Senterpartiet på deres krav om politikk og posisjon.

De forhandlingene fikk vi aldri en sjanse til å starte. Det kunne ivaretatt det eksisterende samarbeidet, gitt Ap ordføreren og gitt SV en anledning til å fremforhandle sine nevnte ønsker. Jeg skylder ikke på dem. Jeg konstaterer bare at vi var uenige. Det krever to parter for å blokkere et samarbeid, og jeg ser mye svartmaling og lite raushet til å innrømme denne nyansen.

Når SV og Venstre snakker om en enighet i Vollskogen-saken, sikter de til et oppvaskmøte MDG tok initiativ til høsten 2022, for at ikke samarbeidspartiene skulle øke Vollskogen-planens omfang utover kommuneplanens beslag av natur og matjord. Det betyr ikke at natur- og matjord er godt ivaretatt i planen. Langt i fra. Og det tærer faktisk på, når MDG i posisjon stadig må passe på samarbeidspartiene for at de ikke skal løpe fra sitt ansvar for natur og matjord.

Vi kan ikke være med på å grønnvaske et flertall som ikke står for grunnleggende grønn og solidarisk politikk. Vi vil fortsatt være et kvalitetsstempel for grønn politikk i ethvert samarbeid. Det betyr altså at det finnes grenser for når MDG kan sitte i posisjon.