Med hemmelig toppfart på storaksjon i Oslofjorden

Pinsehelgen brakte mange båtglade mennesker ut på sjøen. I disse tider er Tolletaten ekstra på vakt i Oslofjorden. – Folk prøver å smugle hele døgnet, forteller toller André Hulbakk. Båten tollerne bruker har hemmelig toppfart.