Barna i Løvstad naturbarnehage mottok miljøpris

Små innbyggere gjør en stor innsats for miljøet i bygda vår. Onsdag fikk barna fra Kjærnes et synlig bevis på jobben de gjør.