Kjell Thirud døde 3. oktober 77 år gammel. Vi har mistet en dyktig politiker og god venn.

Kjell Thirud har gjort en stor innsats for Senterpartiet i mer enn femti år. I 1971 ble han leder av Ungdomsnemnda under Kulturstyret i Ås kommune, og etter det har han hatt ulike verv i Senterpartiet og som tillitsvalgt i Ås kommune. Før århundreskiftet satt han to perioder ikommunestyret og en periode i helse- og sosialstyret. I organisasjonsarbeidet var han aktiv i mange år, blant annet som leder i fylkesstyret og i Ås Senterparti.

Kjell var en meget dyktig organisasjonsbygger. Senterpartiet fikk nyte godt av hans solide erfaring fra organisasjonsarbeid i landbrukslag og forsøksring. Han evnet å få sine medarbeidere til å jobbe sammen, og gikk foran med et godt eksempel når det gjaldt innsats.

Når det begynte å tilspisse seg om politiske saker var han på sitt beste. Han gikk da på barrikadene om det gjaldt jordvern, landbrukspolitikk, Follobanen, E18-utbygging eller annet. Men han var også opptatt av de menneskelige verdiene. Han var for eksempel talsperson for tidlig innsats for barn og unge som hadde kommet litt skjevt ut.

Kjell hadde en egen evne til å komme i kontakt med folk, var lojal til Senterpartiets politikk og var god til å formidle den. Han var en god sparringpartner og var alltid aktiv i de politiske diskusjonene.

Til tross for at sykdommen satte sine spor, fortsatte Kjell innsatsen helt til det siste. Han deltok i diskusjonene og jobba så mye helsa tillot i valgkampen 2021. Våre tanker går til Agnes Marie og resten av familien. Vi lyser fred over Kjell sitt gode minne!