(Østlandets Blad)

SKI: Selv om stasjonen på både Langhus, Myrvoll og Solbråtan får økt frekvens i rushtiden, skjer det motsatte for togpendlerne fra Vevelstad, Oppegård og Greverud.

Etter at ØB publiserte saken om VYs nye togfrekvens onsdag, har ikke reaksjonen latt vente på seg.

Ole Martin Svendsen synes det er fint med økt togfrekvens mellom Ski og Oslo, men reagerer på de store endringen som gjøres i rushtiden.

– Det er fint at det blir flere avganger, problemet er bare at dette gir lengre reisetid for de som i dag benytter seg av rushtidstogene L2X (Vevelstad, Oppegård, Greverud) – som jeg oppfatter forsvinner med de nye rutene.

19 minutter blir til 30

Han registrerer også at L22, som i dag stopper på Vevelstad i rushet, forsvinner.

– Det er et kjempefint tilbud. Det toget tar 19 min til Oslo S, mens L2 som tar opp mot 30 min. L22 vil også slutte å stoppe på Vevelstad.

Se såvaren fra VY lenger ned i saken.

Ole B. Dahlum benytter også normalt VY mellom Vevelstad Stasjon og Oslo S i rushtiden på morgen og ettermiddag. Han har spesielt vært glad for L22, som i dag kun stopper på Kolbotn etter Vevelstad.

– Fra mitt ståsted er det vanskelig å forstå at ikke tilbudet for Vevelstad stasjon blir svakere med ny ruteplan i desember. Ser at VY skryter av at det blir fire avganger i timen med L2, men i rushtrafikken vil jo antall avganger bli redusert. I tillegg vil det, slik jeg forstår det, kun være lokaltog som går og ikke ulike innsats-/ekstratog med kortere reisetid.

  • L2 – 2 avganger pr. timeL
  • 2x – 2 avganger pr. time
  • L22 – 2 avganger pr. time

Dahlum opplever at togene i rushtiden på god vei er fylt opp til det normale igjen – det vil si fulle.

– Min matematikk er at det da blir seks avganger i timen med ulik reisetid, som også er kapasitet som tar unna antall reisende bedre enn kun fire avganger i timen i rushtiden.


Mens andre kan juble

På Myrvoll skjer det motsatte. Her jubles det i kommentarfeltet på Facebook.

– For Myrvoll blir det en fantastisk forbedring. Her har det også vært prioritert utbygging de siste årene, men VY har brydd seg null og niks om oss – vi har aldri hatt en eneste ekstraavgang. Dere taper noen minutter – vi slipper endelig å måtte vente en halvtime på neste avgang, skriver en beboer.

Les alle endringer her: Ekstreme endringer på togfrekvensen når Follobanen åpner – også for lokaltogene

L2 SKI – Stabekk vil fortsatt gå, men med ny ruteplan.

– Vi dobler antall avganger fra to til fire i timen mandag til fredag. To av avgangene vil ha endestasjon på Lysaker, mens de to andre avgangene går til helt Stabekk, opplyser VY.

I rushtiden morgen og ettermiddag vil det i tillegg være to ekstratog per time til og fra Kolbotn. Disse togene stopper bare på Holmlia og Hauketo før Oslo S på morgenen og Oslo S – Hauketo – Holmlia – Kolbotn på ettermiddagen.

Medaljens bakside

ØB har spurt VY om en kommentarer til de reisende på Østfoldbane som opplever «medaljens bakside» med ruteendringene?

– Linje L2 vil få kvartersruter hele dagen mandag – fredag. Det anser vi som et stort løft i tilbudet. L2X blir L2, dermed får også de mindre stasjonene som Myrvoll og Solbråtan (som slettes ikke er så små lenger) et bedre tilbud. Det har jo vært kjent svært lenge at det skal bygges en ny «motorvei» som skal separere fullstoppende tog fra tog som kjører mer eller mindre direkte, Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i VY.

Han tror ikke togene på Østfoldbanen blir fuller i rushtiden.

– Togene på L2 vil heretter ha svært få passasjerer om bord fra Ski. Da disse kundene vil foretrekke den raske forbindelsen på Follobanen og dermed frigi noe setekapasitet på linje L2.

Kan ta toget via Ski

Kommunikasjonssjefen i VY kommer også med et tips for raskere forbindelse mellom Vevelstad og Oslo S, men det blir mer for det risikovillige.

– Med hensyn til reisetid, så kan det oppnås raskere reise fra for eksempel Vevelstad ved å ta L2 til Ski og direktetog til Oslo via Follobanen. Disse alternativene kommer opp i reiseplanleggeren, men vi innser at dette nok ikke vil være førstevalget for mange uansett da det innebærer et bytte og også en risiko for å miste forbindelsen videre hvis det skulle være forsinkelser.

– Vil det på sikt være muligheter for at noen av innsatstogene kommer tilbake?

– Det er neppe aktuelt å legge tog fra strekningen utenfor Ski over på Østfoldbanen igjen, men dersom kapasiteten skulle bli utfordret, så vil det fra desember i år bli kjørt to avganger i timen Kolbotn – Oslo S i rush som i prinsippet kan forlenges videre. Det blir i så fall en diskusjon med vår oppdragsgiver.

Lundeby poengterer også at åpningen av Follobanen ikke får noen betydning for billettprisene. Det blir samme pris uansett hvilket tog du setter deg på.