FAU ber foreldre seia nei til smarttelefon: – Ingen barn under 13 år bør ha dette

FAU ved Orre skule har sett smarttelefonen på dagsordenen og ønskjer at flest mogleg skal utsetja den fyrste telefonen lengst mogleg.