Lesere av Ås Avis (3. 11) er invitert til utvikling av Campus Øst. Det krever offentliggjøring.

Så skjedd ikke med «Mulighetsstudiet for Campus Øst», som forelå til møte i Ås kommunestyre allerede 15. juni. 2. juli ble det bedt om innsyn. Men det ble avslått, fordi den ikke skulle bli offentlig før styret til NMBU behandlet den i september, utsatt til desember.

Det ble klaget til overordnet instans via NMBU. I klagen ble det viste til offentlighetsloven som tilsier at «Mulighetsstudiet for Campus Øst» skal være offentlig.

Etter tre måneder fikk NMBU sendt saken til «Felles klagenemnd» under Kunnskapsdepartementet. Nemnda tok klagen til følge. Avgjørelsen kan ikke påklages. Alle har dermed innsynsrett i hele Mulighetsstudiet, før den er behandlet av styret til NMBU. Mulighetsstudiet på 138 sider er fra to arkitektgrupper.

Den bygger på møter og forslag delvis gjengitt i Ås Avis.

Campus Øst, park med mat, demonstrasjon og trivsel, foreslo jeg til NMBU i mai. I august var det tema på kaffemøte med fire fra NMBU og tre fra oss i Samtalegruppa i Ås seniorsenter.

Matpark er en oppfølging av at rektor ved NMBU til 130 lærere i naturbruks, sa: «Vi (NMBU) er opptekne av læring for heile landet – det å utdanne ………. til å dyrke maten, forvalte jorda i distriktet er eit demokratisk og nasjonalt viktig område for NMBU med lange røter, ………. NMBU har utdanna lærarar til naturbruksskolane sidan 1916.»

Nedbygging, det motsatte av en matpark, har vært utgangspunktet for «Mulighetsstudiet Campus Øst» og er det fortsatt for ordfører og plansjef i Ås kommune. Det til tross for økende behov for selvberging, resirkulering og mer til drift av velferdssamfunnet på bekostning av nybygging.

Nå i november sier ordfører i Ås Ola Nordahl (Ap) til Ås Avis: «Det aller viktigste er å åpne samarbeidet om næringsutvikling i Ås». Rask utbygging i pressområder, som Ap og H har stått for, har bidratt til prispress og delvis dyrtid for folk flest. I Ås står sykehjemsplasser tomme fordi det ikke er penger til å ansette folk på grasrota.

Lærere sier opp fordi det ikke lenger er penger til forsvarlig drift av skolene. To gigantskoler til hundrevis av millioner, uten skolehage, vil bli halvtomme fordi det ikke flytter inn barn i blokkbebyggelse.

Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) har i dag potensial for utvikling av bærekraftig trivsel, miljø og ressursbruk, ved å satse på opplæring og utvikling av småskala jord- og hagebruk.

På Campus øst er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Fakultet for realfag og teknologi (RALTEK), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), foruten bibliotek og opplæring i Sørhellinga og sirkulærdrivhus. Ideelt for samarbeid om utbygging av matpark på Campus øst.