ÅS: Nylig ble det klart at Sverige innfører et forbud mot elsparkesykler på fortau og gangveier.

Sveriges infrastrukturminister, Tomas Eneroth, begrunner forbudet med økt risiko for ulykker.

– Jeg har sett hvordan eldre og funksjonshemmede blir svært nervøse når elsparkesykler fyker forbi i høy hastighet, sier han og legger til at det ikke er en menneskerettighet forsøple med elsparkesykler.

Forbudet trer i kraft 1. september og har fått bred oppmerksomhet. En av de som håper at Ås kommune følger i Sveriges fotspor er Ås-mannen Arne Solheim Kaldahl.

– El-sparkesykler er for så vidt et greit tiltak, men det har fått flere negative konsekvenser som skaper irritasjon, sier han.

– Fordel å ikke bli påkjørt

Arne, som er lektor på Ås Videregående Skole og bor i kommunen, håper Ås innfører et tilsvarende forbud.

– To ganger har det ligget slike slengt rett foran garasjen min. I tillegg har vi jo hørt flere historier om at folk kjører elsparkesyklene på farlige måter midt imellom kjøretøy, og kjører på en måte som skremmer fotgjengere på gangveier.

Han tror det svenske forbudet vil ha flere positive konsekvenser, også dersom det kom til Ås. Spesielt med tanke på alle kommunens gangveier.

– Vi har jo en del gangveier som brukes av skolebarn, gamle og andre. Da er det jo en stor fordel å slippe å bli påkjørt elsparkesykkel. I tillegg ville det begrenset bruken litt og kanskje folk hadde tenkt seg om en ekstra gang før de hensatte den på dumme steder, avslutter Arne.

Støtte fra Norges Blindeforbund

Arne får støtte fra Arild Hagen i Norges Blindeforbund. Hagen mener regelverket rundt elsparkesykler har et sterkt behov for innstramminger.

– Blindeforbundet ønsker forbud på fortau og gangveier fordi elsparkesyklene er utrygge sånn de benyttes i dag. Det skjer stadig vekk ulykker. Vi som er svaksynte og blinde føler oss utrygge når de kjører innimellom folk i fullført. Et lite skritt til høyre eller venstre så er det en alvorlig ulykke.

– Dessverre blir det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til fotgjengere i dag. Jeg bruker å si at det er først og fremst de som står oppå elsparkesyklene som er problemet. Og når de ikke klarer å ta hensyn trengs et slikt forbud.

– Av en eller annen merkelig grunn har ikke norske myndigheter vært enig i det frem til nå, det synes jeg er veldig synd. Jeg opplever egentlig også at elsykler på fortau er like farlige som elsparkesykkel. Her trengs det reguleringer.

– Det er flere ting kommunen kan gjøre

Hagen, som både er fylkesleder i Akershus og leder i forbundets interessepolitisk utvalg, har arbeidet mye med tematikken. Han vet at flere blinde og svaksynte plages med elsparkesykler som suser forbi i full fart på fortauet.

– Mange har vært utsatt for ulykker og uhell. Både ved stygge forbikjøringer på fortau, og at en snubler i dem når de ligger fraslengt midt på fortauet.

– Det er flere ting Ås kommune kan gjøre, i tillegg til et nasjonalt fortau-forbud likt det Sverige har. De er kommet for å bli, så vi må gjøre det beste ut av det. Nordre Follo har klart å regulere med tanke på parkeringssoner, og det hjelper, avslutter Hagen.