Naboprotester mot forslag om å bygge ned jorde i Ås: – En skam om Ås kommune godtar dette

Forslaget om å gjøre om Sandsgård gartneri og jordene på Nordre Brekke til boligfelt har vakt sterke reaksjoner fra flere av beboerne i området.