Forrige uke åpnet ordfører Ola Nordahl Ås sin nye storstue. På litt over fem år har Ås kommune gått fra to til seks flerbrukshaller. Hallkapasiteten er tredoblet - og vel så det.

Samtidig må den største idretten i kommunen se til nabokommunene for å kunne tilby sine medlemmer treningstider i vinter.

Kommunen og fylkeskommunen skal ha ros for satsingen på flerbrukshaller. Den nye storstuen i Ås vil komme skole og deler av idretten til gode. Å bygge store flerbrukshaller fremfor små gymsaler er smart og riktig bruk av skattebetalernes penger. Ikke bare er det positivt for folkehelsa, men det bedrer idrettslagenes tilbud og gir grobunn for økt rekruttering.

I disse dager avslutter fotballag over hele landet fotballsesongen. Etter en lang og fin sesong ute skal spillere og trenere få en velfortjent pause fra kamper. De neste månedene handler det om trening og treningskamper – hvis de har et sted å spille da...

For i Ås kommune – og spesielt i den nordlige delen av kommunen, bedre kjent som Nordby – vil tilbudet til små og store fotballspillere bli drastisk dårligere så fort det faller et snøfnugg fra himmelen. Så dårlig er tilbudet nord i Ås at vi i Nordby IL må se til nabokommunene for å kunne tilby våre medlemmer treningstider og et konkurransedyktig tilbud til vinteren.

Utfordringen blir ekstra stor når Nordre Follo kommune endrer sine utleievilkår, og signaliserer at de fra og med årets vinter ikke tillater utleie til idrettslag utenfor kommunen.

Én kunstgressbane og en tilstøtende gressbane uten lys holder knapt i sesong - spesielt ikke om høsten når det blir mørkt. Men den virkelige utfordringen oppstår når snøen faller og 400 fotballspillere går fra rundt regnet 15 000 kvadratmeter å spille på til 1200 kvadratmeter.

Det sier seg selv at et slikt kutt i treningsareal går utover tilbudet til medlemmene våre. Treningene vil bli færre, og i mange tilfeller vesentlig dårligere. I noen tilfeller må vi som klubb vurdere å kutte tilbudet helt for å få kabalen til å gå opp. De eldste lagene må potensielt trene i en hall som er så liten at de aldri får slått en pasning lenger enn en kvart banehalvdel. Også må de spille på mål ment for 11-12-åringer.

Resultatet er at spillere slutter eller bytter klubb – og vi som klubb taper sårt tiltrengte inntekter.

Nordby IL fotballs eneste tilbud om vinteren er en selvfinansiert boblehall. En hall på 34*36 meter, med fire små mål, er det vi har å tilby våre medlemmer. Ikke bare er hallen liten, den er også dyr i drift. Økte kostnader knyttet til fyring av hallen gjør at vi som klubb må vurdere å øke treningsavgiften til våre medlemmer. I en tid der kostnadene for familier bare øker og øker, er dette det siste vi vil gjøre. Men skal vi klare å drifte fotballgruppen videre må en slik økning vurderes. Ironisk nok vil dette skje i en tid der tilbudet blir vesentlig dårligere.

Mens andre idretter får flunkende nye anlegg, betalt og driftet av kommune og fylkeskommune, sitter fotballen – og spesielt i Nordby – igjen med et svært begrenset tilbud, som attpåtil må driftes for egen regning.

I vinter fikk Nordby IL avslag fra Ås kommune for å vinterdrifte Nordby kunstgress. Vi var klare til å ta kostnaden selv, men fikk blankt nei av kommunen. Det er fra politisk hold nemlig vedtatt at det ikke skal være vinterdrift på banene i Ås kommune.

Fotball er helårsidrett og det må kommunen og politikerne snart ta innover seg. Dersom det er et ønske at ungdommen nord i bygda skal ha et ordentlig fotballtilbud om vinteren må det skje noe drastisk på anleggssiden.

Situasjonen for Ås IL fotball er noe bedre, med en større hall uten utgifter til oppvarming, men også her er det trangt om plassen og de eldste lagene taper i konkurranse med andre klubber.

Akkurat nå jobber jeg med å legge kabalen for vinterens treningstider, og jeg ser allerede at den ikke kommer til å gå opp. Jeg kan ikke annet enn å håpe på en snøfattig vinter. Det gjør meg trist.