(Siste)

I en resolusjon uttaler derfor Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) seg svært kritisk til programmet «Teach First», som sikter på å bruke skolen som treningsarena for kommende ledere i Statoil:

Norsk skole trenger dyktige lærere – ikke bare dyktige ledere.Det er grunn til å spørre om det er elevenes læring eller kandidatenes læring som er i fokus i Teach First. Elevene fortjener den beste skolegangen og de beste lærerne, heter det i resolusjonen fra PS.

Undergraving

Direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, har tidligere uttrykkt seg positivt om programmet som i første omgang er planlagt gjennomført i Oslo-skolene.

Hun mener det vil oppgradere læreryrkets status når Statoil ser på klasserommet som en arena for å trene eventuelle fremtidige ledere.

PS mener derimot at dette er en undergraving av lærerprofesjonen og lærerutdanningene. Kandidater uten annen bakgrunn enn egen skolegang og et intensivkurs i England skal ut i full lærerjobb i den norske skolen fra første arbeidsdag.

Kompetanse

PS er positive til at flere ønsker å bli lærere, men det er viktig at man sikrer at disse har en god pedagogisk og didaktisk kompetanse.

En god lærer er ikke bare flink innenfor sitt fagfelt, men må også kunne lære bort sitt fag. Det er gjennom lærerutdanningene at denne kompetansen tilegnes, heter det i resolusjkonen fra PS. (ANB)