Nedgang i arbeidsledigheten i Ås. – Men situasjonen er fremdeles alvorlig

51 496 personer er nå registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken. Det utgjør 13,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 9 502 færre enn i april, da andelen var 16,2 prosent. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Også i Ås kryper ledighetstallene nedover.